St. Vincent Liem Parish

dioceseIcon
 
vaticanIcon
 
facebookIcon

Tiếng Việt

priest

J.B. Nguyễn Đức Vượng

Pastor

403 479 4638

priest

Giuse Phạm Công Liêm

Pastor Associate

403 465 3101

priest

Giuse Đỗ Minh Sơn

Chair of Council

priest

Giuse Nguyễn Minh Hưng

Internal Affairs

priest

Anna-Maria Phạm Ngọc Phương Anh

External Affairs

priest

Maria Trần Thị Mai Loan

Secretary of Council

Secretary of Parish
Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403 262 1078
Group / Committee Function Leader
Consulting Technical Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh
Public Relations Tôma Nguyễn Ngọc Bích
Liturgy Gioan Baotixita Bùi Đình Tân
Concert & Fundraising Phanxicô Dương Văn Hà
Liturgy Alfonso Lê Châu Tuấn
Maria Nguyễn Bích Ngọc
Thừa Tác Viên Thánh Thể Vincentê Nguyễn Văn Phong
News & Media Giuse Nguyễn Thanh Tùng
Antôn Đỗ Trọng Quỳnh
Sounds & Lightings Phêrô Nguyễn Hoàng Sơn
Techinical Maintenance Antôn Vũ Minh Toàn
Phanxicô Xavie Phan Minh Tâm
Tương Tế Maria Nguyễn Bích Ngọc
Giuse Đinh Văn Hiển
Janitorial Care Phaolô Bùi Văn Huệ
Youth Anna-Maria Phạm Ngọc Phương Anh
Lê Thúy-An Ann
Huynh Đoàn Đa Minh Maria Trần Thị Ngọc Lan
Liên Minh Thánh Tâm Phêrô Nguyễn Thành Tri
Mothers Group Maria Vũ Thị Hồng
Legiô Đức Mẹ Vô Nhiễm Phaolô Nguyễn Văn Thược
Legiô Đức Mẹ Đồng Trinh Têrêsa Trần Thị Mỹ Hạnh
Cursillô Phêrô Bùi Đắc Hùng
Finance Gioan Baotixita Huỳnh Sơn Hải
Bible Studies Joan-of-Arc Lê Thị Minh
Dominic Savio Phan Huy Thạch
Tông Đồ Trẻ Têrêsa Nguyễn Thị Kim Thúy
Altar Servers Laurensô Trần Thanh Thế
VSL Sports Dominic Nguyễn Kiên Đức
Choir - Niềm Tin Ca Trưởng Maria Huỳnh Ngọc Ánh
Đoàn Trưởng Nguyễn Văn Hinh
Choir - Trầm Hương Ca Trưởng Phêrô Trần Hồng Việt
Đoàn Trưởng Nguyễn Hoàng Sơn
Choir - Vinh Sơn Liêm Ca Trưởng Lê Tuấn
Đoàn Trưởng Phêrô Phan Ngọc Nam