St. Vincent Liem Parish

dioceseIcon
 
vaticanIcon
 
facebookIcon

Tiếng Việt

Announcement:
Condolences
X

Ban Giáo Lý

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ban Giúp Lễ

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ban Làm Đẹp Nhà Chúa

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ban Liên Minh Thánh Tâm

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ban Thừa Tác Viên

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ban Tông Đồ Trẻ

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ca Đoàn La Vang

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ca Đoàn Niềm Tin

Ca Đoàn Niềm Tin là một ca đoàn mới được thành lập thuộc Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, phụng vụ Thánh Nhạc trong các Thánh Lễ Chúa Nhật cử hành lúc 9:00 sáng. Với số năm phụng vụ khiêm tốn, ca đoàn Niềm Tin tự nhận mình là người Em Út, so với ca đoàn Trầm Hương và Vinh Sơn Liêm, trong các hoạt động phụng vụ Thánh nhạc trong Giáo xứ. Chính vì sự non trẻ, ca đoàn Niềm Tin đã hạnh phúc được Cha Chánh-xứ Phaolô Trần-Trung-Dung. O.P., Quý Cha, Quý Thầy, Quý vị trong HĐMV, các Hội đoàn, Anh Cả (ca đoàn Trầm Hương), Anh Ba (ca đoàn Vinh Sơn Liêm), Cộng đồng Dân Chúa...

Ca Đoàn Trầm Hương

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ca Đoàn Vinh Sơn Liêm

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Các Bà Mẹ

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Cursilo

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Huynh Đoàn Đa Minh

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Legio Đồng Trinh

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Legio Đức Mẹ Vô Nhiễm

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Mân Côi

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Phụ Huynh

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.