St Vincent Liem - Choirs

St. Vincent Liem Parish

dioceseIcon
 
vaticanIcon
 
facebookIcon

Tiếng Việt

Ban Giáo Lý

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ban Giúp Lễ

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ban Làm Đẹp Nhà Chúa

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ban Liên Minh Thánh Tâm

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ban Thừa Tác Viên

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ban Tông Đồ Trẻ

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ca Đoàn La Vang

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ca Đoàn Niềm Tin

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ca Đoàn Trầm Hương

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Ca Đoàn Vinh Sơn Liêm

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Các Bà Mẹ

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Cursilo

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Huynh Đoàn Đa Minh

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Legio Đồng Trinh

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Legio Đức Mẹ Vô Nhiễm

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Mân Côi

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.

Hội Phụ Huynh

Xin đón đọc thông tin trong một ngày gần đây.