St. Vincent Liem Parish

Last Update: Nov 28th, 2020

Weekly Bulletin - First Sunday of Advent

Nov 27th, 2020

Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là Đấng cứu chuộc chúng con : đó là danh Ngài từ muôn thuở. Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài ? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài ? Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan Ngài ngự xuống : và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan !

Latest News and Pictures

Weekly Bulletin

34th Sunday in Ordinary Time

Nov 20th, 2020

News

Ca Đoàn Niềm Tin

Nov 20th, 2020

News

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Nov 20th, 2020

Weekly Bulletin

33rd Sunday in Ordinary Time

Nov 14th, 2020

Weekly Bulletin

32nd Sunday in Ordinary Time

Nov 6th, 2020

Photos

Lễ Thánh Martino 2019

Nov 13th, 2019
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018