Chương Trình Phụng Vụ Tết

 • Chiều thứ Hai ngày 4/02/2019 nhằm ngày 30 Tết Thánh Lễ Giao Thừa lúc 7:00 pm. (Hái Lộc Đầu Xuân. Ca Đoàn Vinh Sơn Liêm hát lễ)

 • Thứ Ba ngày 5/02/2019 nhằm ngày mùng 1 Tết. Lễ Tạ ơn Đầu Năm lúc 11 giờ và 7:00 pm (Lễ 7 giờ có Dâng Lễ Bái và Lì Xì đầu năm. Ca đoàn Trầm Hương hát lễ).

 • Thứ Tư ngày 6/02/2019 nhằm ngày mùng 2 Tết: Ngày cầu nguyện cho Tổ Tiên có 2 lễ 11:00 am và 7:00 pm (lễ 7 giờ Ca đoàn Niềm Tin hát lễ).

 • Thứ Năm 7/02/2019, nhằm ngày mùng 3 Tết. Lễ cầu Mùa lúc 11:00am và 7:00pm (Lễ 7 giờ Ca đoàn Đức Mẹ La Vang hát lễ).

Thánh Lễ

Thứ Hai - Thứ Sáu

 • 11:00 AM | 6:00 PM

Thứ Bảy

 • 9:30 AM:  Lễ Kính Đức Mẹ
 • 6:00 PM:  Lễ Thiếu Nhi

Chúa Nhật

 • 9:00 AM | 11:00 AM | 6:00 PM

Chầu Thánh Thể

 • Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng:  5:30 PM
 • Thứ Hai đến Thứ Sáu:  12:15 PM - 5:45 PM

Bí Tích

Giải Tội

 • 20 phút trước các Thánh Lễ

Rửa Tội Trẻ Em

 • 3:30 PM thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối

 • Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng
  trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ

Xức Dầu Bệnh Nhân

 • Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào

Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân

 • Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

Lịch Trong Tháng

Last Update: Jan 19th, 2019

Bản Tin Mục Vụ - Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C

Jan 19th, 2019

Tuần cầu nguyện cho sự hợp nhất các Ki Tô Hữu đã có 100 năm nay do sáng kiến của mục sư Anh Giáo Paul Wattson, sau này trở thành linh mục Công Giáo. Vì vậy, đây là tuần lễ chúng ta cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất chung của Giáo Hội Công Giáo và với những Giáo Phái cùng một niềm tin nơi Chúa Kitô.