St. Vincent Liem Parish

dioceseIcon
 
vaticanIcon
 
facebookIcon

Hội Huynh Đoàn Đa Minh   Sep 30th, 2018

Họp Nguyệt Hội Huynh Đoàn Đa Minh 06/10

Kính mời Anh Chị Em Thành Viên Huynh Đoàn Đa Minh tham dự Thánh Lễ, Giờ Chầu Thánh Thể và Nguyệt Hội của Huynh Đoàn hàng tháng theo luật định, từ lúc 9 giờ 30 đến 12 giờ Thứ Bảy ngày 06/10/2018. Ban Phục Vụ Kính Mời.

Các Bài Viết Khác:

Weekly Bulletins

See All