St. Vincent Liem Parish

dioceseIcon
 
vaticanIcon
 
facebookIcon

Hội Các Bà Mẹ   Oct 9th, 2018

Thông Báo Họp Hội Các Bà Mẹ Ngày 14/10/2018

Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo kính mời quý Thành Viên Hội Các Bà Mẹ đến tham dự buổi đọc kinh và họp sau thánh lễ 11 giờ Chúa nhật ngày 14/10/2018 để cùng cầu nguyện chung cho gia đình. Trân trọng kính mời.

Hội Trưởng Đỗ Xuân Hương.

Các Bài Viết Khác:

Weekly Bulletins

See All