St. Vincent Liem Parish

dioceseIcon
 
vaticanIcon
 
facebookIcon

Ban Liên Minh Thánh Tâm

Sep 8th, 2018

Họp Liên Minh Thánh Tâm Sau Lễ 11 Giờ Chúa Nhật Ngày 09/09

Vào thứ Sáu Đầu Tháng lúc 5 giờ chiều ngày 07/09 sẽ có giờ chầu của Đoàn LMTT, kính mời quý thành viên cùng đi tham dự giờ chầu cầu nguyện cho quê hương, Đoàn và các gia đình.

Đoàn sẽ có cuộc họp sau lễ 11 giờ Chúa nhật ngày 09/09 tại Tầng hầm nhà thờ. Kính mong quý vị tham dự đông đủ. Ban Trị Sự Đoàn LMTT.

Các Bài Viết Khác: